Sadelutvärdering

Vår filosofi

Som stolt medlem och utbildad av Saddlefit 4 Life® (S4L), följer jag S4L filosofi och dess 80-punkters sadelutvärderings diagnostik. Få reda på hur väl din sadel passar dig och din häst, genom en noggrann och professionell utvärdering. Utvärderingen görs på plats och inkluderar dynamisk och statiska mätningar och bedömningar, samt analysering av hästen, ryttaren och sadeln. Detta kommer att hjälpa dig att rida i en sadel som är anpassad optimalt för komfort och rörelsefrihet samt tillgodose hälsosam rörelse i ryggen. 

55 punkter hos hästen

Mätningar görs med hjälp av en s k "wither gauge" och Arc Device™. Därtill samlas information om hästens sadelbärande yta, ryggradens bredd, bogbladens symmetri, storlek, vinkel och vidd, hästens muskulatur och ryggkurva. Vidare undersöks hästen om tecken på stress eller skada orsakat av illasittande sadel. Detta är endast en del av alla punkter som kontrolleras. 

25 punkter hos ryttaren

Utvärdering inkluderar även kontroll av hur bra din sadel passar dig. Detta görs bland annat genom bedömning av sadelns sätesstorlek och balanspunkt, längd och vinkel på kåpor. Flertal mått kommer även att tas på ryttaren, t.ex. längd, vikt, mått på benens längd och relationen mellan överben och underben.

Hur går en sadelutvärdering till?

 • Dynamiskt bedömning av: sadel, dammönster, ridning, hästens beteende och tecken på obehag, rörelsemönster och positioner av häst och ryttare, före och efter bedömningar.

 • Statisk bedömning och mätning av: sadelns bom, kontroll av läder, stroppar och sömmar på sadeln, schabrak och sadelgjord, stropparnas position, sadelns längd, hästens sadelbärande yta, vertikala och horisontella paneler, stoppning, kanalens bredd, sadelns vinkel och vidd gentemot hästen.

 • Möjlighet att prova de sadlar från Schleese, som jag har med mig. Sadel från Schleese justeras efter hästens mått, för att ge den tillräckligt med rörelsefrihet och ryttaren kan uppleva en "wow-effekt". Om din sadel går att justera, så görs justeringar på plats. 

 • Kontroll av träns och övrig utrustning kan även göras, om så önskas. 

Våra principer

Jag är utbildad och certifierad Equine ergonomist och Saddle Ergonomist av Jochen Schleese (CMS, CSFT, CSE), grundare av Saddlefit 4 Life och Schleese sadlar. För att upprätthålla en högkvalité på sadelutvärderingar, utprovningar och sadeljusteringar, så genomförs fortbildningskurs och certifiering vartannat år. S4L är en internationell verksamhet och finns i flera delar av världen. 

Källa: Schleese

Saddle Fit Evaluations

Our Saddle Fit Philosophy

As proud member of Saddlefit 4 Life® (S4L), we are very dedicated in following the S4L philosophy, including the 80-point saddle fit diagnostic evaluation. Find out how well you saddle fits you and your horse in this comprehensive evaluation. Your on-site personal assessment includes dynamic and static measurements, assessments, and analyses of horse, rider and saddle. This will help you to ride in a saddle, fitted for optimal comfort and freedom to allow healthy back movement.

55 Points to Horse

Measurements using the wither gauge and Arc Device™ include: length of saddle support area (SSA), width of spine, symmetry and size of shoulders, height, width and size of withers, musculature; shoulder blade angle and width; width and curvature of the back; signs of stress and sensitivity – to name a few. Optional Diagnostic Measurement tools are available upon requests.

25 Points to Rider

Assessment includes fit of your current saddle, your gender and build, seat size, flap length, flap angle, seat depth and support, position, balance and level of comfort.  Various measurements and ratios are  considered – upper leg, lower leg, hip, thigh height, weight, training level of horse and rider to name a few.

Our Diagnostic Procedure

 • Dynamic assessment of: saddle, dust pattern, riding, equine behaviours, movement and position, before and after adjustment.

 • Static assessment and measurements of: tree integrity, condition of billets, stitches and leather, saddle pad, saddle length, billet position, gullet width, vertical and horizontal panels and saddle support area (SSA) of the horse.

 • Demo saddles or your own saddles are adjusted to the horse’s conformation for the rider to experience the ‘wow’ feeling of optimal fit during the ride analysis.

 • The proper fit of your bridle (snaffle or double bridle) is extremely important to ensure you to bypass the facial nerves. Material, length, shape and style place a huge role in comfort and performance of your horse.

Our principles

Each Certified Equine and Saddle Ergonomist is trained by a team of instructors and certified by Jochen Schleese, CMS, CSFT, CSE. We maintain our leadership in the industry with the highest standards for diagnostic evaluation worldwide and require professional re-certification every two years.

Källa: Schleese

Sadelutvärdering kan genomföras oavsett märke och modell av sadel. 

© Sadelergonomi Åland created with Wix.com

Call us today

to book an evaluation
+358(0)40-577-8132

 

Address

Torpvägen 86
AX-22270 Eckerö
ÅLAND FINLAND

Socialize with us

 • facebook-square
 • RSS - Black Circle
 • youtube-square