top of page

Vi utför sadelutvärderingar och sadelutprovningar i Sverige, Finland och Åland.

Här hittar du även sadlar från Schleese.

Accessories

Service

Saddles

Educated by Saddlefit 4 Life 
Certified Equine ergonomist (CEE)
Certified Saddle ergonomist (CSE)
Independent Saddlefitter (ISF)
Häst
bottom of page